Bara Bier

Bara Bier

Nyheter, åsikter och allmänna tankar om allt som rör öllandet Tyskland.


Fler tyska bryggerier ger hårdare konkurrens på sjunkande ölmarknad

NyheterPosted by Niclas Samuelsson 2019-02-20 19:08
Det bayerska bryggarförbundet har haft sin årliga pressträff. Där konstaterades bland annat att det blir fler bryggerier i Tyskland, men också att det finns utmaningar med en sjunkande försäljning.

Vid årsskiftet fanns det 1 539 bryggerier i Tyskland, vilket är 39 fler än ett år tidigare. Av dessa finns cirka 42 procent, eller 654 stycken, i Bayern. Det berättade Bayerischer Brauerbunds vd Lothar Ebbertz vid förbundets årliga pressträff. Den största tillväxten sker inom små- och mikrobryggerier, det vill säga bryggerier med en produktion på max 1 000 hektoliter. Dessa utgör drygt 55 procent av alla tyska bryggerier. Cirka 72 procent av alla tyska bryggerier (cirka 1 100 stycken) producerar i dag upp till endast 5 000 hektoliter per år, vilket bara motsvarar 0,91 procent av all öl som bryggs i Tyskland. Som jämförelse är det endast 66 bryggerier som står för 83 procent av den totala tyska ölproduktionen.

De små bryggerierna blir allt fler i Tyskland, där branschen står inför flera utmaningar (foto: Gettyimages).

Bayerska bryggarförbundets ordförande
Georg Schneider pratade om något som bekymrar de tyska bryggarna – den sjunkande försäljningen. Även om 2018 innebar en liten uppgång, har trenden de senaste 25 åren varit tydlig. Schneider presenterade tre förklaringar till detta: den demografiska situationen, förändrad livsstil (som mer hälsomedvetenhet) och människors ökande mobilitet, som ofta hindrar alkoholkonsumtion. Men trots detta ökar försäljningen av bayerska öl. Detta förklarar Georg Schneider med det ökade utbudet alkoholfria öl, särskilt veteöl, och att bayerska öl exporteras över hela världen. Bland länderna utanför EU är det Kina som importerar mest från Bayern.

Det tyska bryggarförbundets ordförande Georg Schneider ser tre anledningar till sjunkande försäljning (foto: Bayerischer Brauerbund).

Georg Schneider avslutade
med att peka på några andra utmaningar som de tyska bryggerierna står inför i framtiden. Internationaliseringen gör att bryggerierna, särskilt de medelstora, är beroende av ett visst mått av samordning när det gäller politik och ekonomi. Ett annat problem är tillgången på tomglas. Schneider menar att det nuvarande retursystemet inte fungerar och att åtta eurocent pant per flaska inte täcker kostnaderna. Ytterligare ett hot är den vikande tillgången på utbildad arbetskraft. En sista utmaning handlar om klimatet. Förra sommarens varma väder gav visserligen törstiga konsumenter, men var samtidigt dåligt för humlen. Här sätter Schneider dock sitt hopp till nya, mer tåliga humlesorter, som nu är under utveckling.

  • Comments(0)//bara-bier.nstk.se/#post420