Bara Bier

Bara Bier

Nyheter, åsikter och allmänna tankar om allt som rör öllandet Tyskland.


Löwenbräu lämnar historisk plats

NyheterPosted by Niclas Samuelsson 2017-08-12 13:51

Planer finns att riva det gamla Löwenbräu-bryggeriet och flytta produktionen till Spaten-bryggeriet. Om allt går i lås blir det istället moderna bostäder på den historiska platsen.

Sedan 1826 har Löwenbräu bryggt sin öl på Nymphenburgerstrasse och Sandstrasse i München-stadsdelen Maxvorstadt. Nu finns det dock planer på att riva det klassiska bryggeriet och flytta all produktion till Spaten-Franziskaner-bryggeriet på närliggande Marsstrasse. På den tomt som då blir ledig vill fastighetsägaren Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA istället bygga bostäder. Det avslöjar Süddeutsche Zeitung i dagarna.

Snart kan det vara färdigbryggt i Löwenbräus klassiska lokaler (foto: Robert Haas/Süddeutsche Zeitung).


Det har länge förts
en diskussion om hur man bäst kan använda den mark som Löwenbräu-bryggeriet nu står på. Enligt en ursprunglig plan skulle både Löwenbräu och Spaten lämna centrala München 2018, men denna är nu skrotad. Det nu aktuella planeringsarbetet sker i samarbete med AB Inbev, där Spaten-Löwenbräu-gruppen ingår sedan 2004. På AB Inbevs tyska huvudkontor i Bremen är man dock försiktiga och vill inte gå in på några detaljer i detta skede. Man vill inte heller bekräfta om Löwenbräu-bryggeriet kommer att rivas.

AB Inbev har dock sedan länge haft planer på att uppgradera Spaten-bryggeriet och ser nu över möjligheterna att centralisera all produktion, inklusive Löwenbräu, till Spatens anläggning. Det finns redan i dag en koppling mellan de två bryggerierna; den öl som bryggs och lagras på Löwenbräu-bryggeriet pumpas nämligen över till Spaten-bryggeriet för att buteljeras.

Om de nya flyttplanerna blir verklighet kommer AB Inbev att spara en tredjedel av de kostnader man nu har för de två München-bryggerierna. Byggentreprenören räknar dock med att flytt, rivning och byggnation av bostäder kommer ta cirka tio år från det att beslut har fattats. Innan dess måste AB Inbevs huvudkontor ge sitt godkännande.

Av det ursprungliga Löwenbräu-bryggeriet på Karlstrasse, Nymphenburger Strasse och Sandstrasse finns i dag endast brygghuset och jäsningskällaren kvar, liksom den K-märkta Löwenbräukeller i hörnet Dachauer/Nymphenburgerstrasse. Buteljeringsbyggnaden revs 2007 för att ge plats åt det allt annat än populära bostads- och kontorskomplexet Nymphenburger Höfe.

Löwenbräukeller har varit ett vattenhål i över 130 år (foto: aviewoncities.com).


Spaten-Löwenbräu-gruppen
togs 1997 över av Jobst Kayser-Eichberg, som hade aktiemajoritet till 2003. När AB Inbev (då Interbrew Group) tog över bryggeriverksamheten, övergick ägandet av flera bryggeribyggnader till Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA, som i dag äger runt 300 fastigheter i München. AB Inbev är i dag världens största bryggerikoncern med en omsättning på 45,5 miljarder euro förra året. Löwenbräu var för 100 år sedan Tysklands största bryggeri, men betraktas numera som en liten lokal ölproducent.  • Comments(0)//bara-bier.nstk.se/#post198